Nätverksträff digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Nätverksträff digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Magnus Pettersson är Brukarinflytandesamordnare (BISAM) i Stockholm och kommer att presentera en digital guide för anhöriga (även patienter) inom psykosområdet.

Patientguiden Psykos och Närståendeguiden Psykos är digitala verktyg som kompletterar den fysiska vården.

Det digitala stödet hjälper deltagaren att få kunskap om psykos och utifrån det formulera sina frågor, behov och önskemål. Guiden för anhöriga ger kunskap om psykossjukdom och reflektion över hur man som anhörig kan vara ett stöd och delaktig i vården.

Anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-04-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson