Utveckla stödet för anhöriga till personer med demenssjukdom

Tid
Ämne
Utveckla stödet för anhöriga till personer med demenssjukdom
Plats
På webben via Zoom
Anhöriga i olika situationer

Illustration: Mattias Gordon

Systematisk uppföljning av stöd till anhöriga.

Under webbinariet kommer vi att presentera en modell för att kartlägga behov, planera och följa upp stöd till anhöriga samt en årlig uppföljning av anhörigas erfarenheter och synpunkter på stödet. Under webbinariet deltar anhöriga och anhörigstödspersonal. Under webbinariet ges möjlighet till frågor och inlägg.

Medverkande:

  • Anhöriga
  • Johanna Karlsson, enhetschef äldreomsorgen Jönköpings kommun
  • Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka och docent Linnéuniversitetet

När? Tisdag den 11 juni kl 14.00-15.30

Var? Digitalt via Zoom

Medverkan i webbinariet är kostnadsfritt.

Klicka här för anmälan

Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag att i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen genomföra en webbinarieserie med det övergripande temat ”Rätt stöd till anhöriga i olika skeden av demenssjukdomens förlopp”.Målgruppen för uppdraget är beslutsfattare och personal i kommuner, regioner och hos enskilda utförare. Insatserna och det material som framställs kommer också att bli till nytta för anhöriga själva, idéburna organisationer och t.ex. studieförbund.

Läs mer om projektet här

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Björk
Johanna Björk

Projektledare, praktiker, möjliggörare

Johanna Björk har en fil.kand. inom Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Hon är Silviasyster och utbildad vid både Silviahemmet och Sophiahemmet. Hennes långa yrkeserfarenhet består i att arbeta som undersköterska till att vara chef/ledare inom äldreomsorg. Johanna delar sin tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med att arbeta som demenssamordnare i Ulricehamns kommun. Hon har arbetat med handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal inom området demensvård, är certifierad BPSD utbildare, samt ansvarat för anhöriggrupper. Inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga kommer hon att arbeta som projektledare, praktiker/möjliggörare inom projektet: Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande.

Senast uppdaterad 2024-05-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson