Webbinarium: Ungdomsråd för unga omsorgsgivare

Tid
Ämne
Webbinarium: Ungdomsråd för unga omsorgsgivare
Plats
På webben via Zoom
Bild på ungdomar som pratar med varandra

Foto: Symbolbilder

Den 16 november anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med Borås Stads anhörigstöd ett webbinarium som kommer presentera ett sätt att arbeta förebyggande med Unga omsorgsgivare (UO) genom att starta Ungdomsråd för unga omsorgsgivare.

Medverkande: 

Borås Stad

  • Representanter från anhörigstödet
  • Borås Stads samordnare för Unga kommunutvecklare
  • Unga kommunutvecklare 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

  • Johanna Häggberg, möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga (Bsa)
  • Unga omsorgsgivare från det Nationella ungdomsrådet

Sandra Rogne, blev anhörig och ung omsorgsgivare när hon var elva år. Webbinariet kommer att avslutas med hennes erfarenheter av vilket stöd hon fick och skulle ha behov av.

Innehåll

I Borås finns konceptet Unga kommunutvecklare. Det är ett feriearbete som syftar till att öka ungas inflytande. Staden vill ta tillvara ungas engagemang och innovationskraft genom att låta dem arbeta med olika utvecklingsfrågor. Sommaren 2022 hade anhörigstödet i Borås fyra unga kommunutvecklare. Deras uppdrag var att ta reda på vad unga anhöriga i Borås vet om det stöd som finns och vilket stöd de skulle önska. De gjorde en enkätundersökning och skissade på olika sätt att utveckla stödet till barn och unga anhöriga. En del av uppdraget var att ge sin syn på hur ett ”ungdomsråd” skulle kunna utformas. Resultatet blev Rådslaget. Rådslaget är en grupp ungdomar med egen erfarenhet av hur det kan vara att leva som ung anhörig. Gruppens uppgift är att vara ett bollplank och hjälpa till att tänka kring hur anhörigstödet i Borås bäst kan stötta barn och unga.

Nka kommer att presentera sitt nystartade arbete med ett nationellt ungdomsråd för unga omsorgsgivare och barn som anhöriga med syfte att ungdomar ska få möjlighet till att påverka sin egen vardag för både för sig själva och andra, för att i förlängningen främja psykisk hälsa och välbefinnande hos barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Representanter från ungdomsrådet kommer sedan att presentera varför de är med i arbetet och vad det innebär för dem.

Webbinariet avslutas med reflektioner från Sandra Rogne. När Sandra Rogne var elva år började hennes pappa förändras. Redan i 40-årsåldern utvecklade han frontallappsdemens, men ingen förstod att hans personlighetsförändringar var kopplade till denna sjukdom förrän tio år senare.

Webbinariet vänder sig till alla intresserade.

Du som deltar kommer ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Datum: 16 november
Tid: Kl. 15.00-16.30

Anmäl dig här!

Nka:s webbinarier är kostnadsfria och sker digitalt via Zoom.

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-10-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson