Blandade lärande nätverk: När vården flyttar till hemmet

Tid
Ämne
Blandade lärande nätverk: När vården flyttar till hemmet
Plats
På webben via Zoom
En grupp av olika personer och professioner sitter runt ett bord

Illustration: Mattias Gordon

Vi startar nya blandade lärande nätverk, BLN: när vården flyttar till hemmet. Vill du vara lokal nätverksledare?

Den nationella anhörigstrategin ska genomsyra alla verksamheter inom vård och omsorg. Nu har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet som ledare för ett lokalt nätverk i din kommun eller region.

I ett lokalt nätverk träffas anhöriga, personal, beslutsfattare och andra nyckelpersoner för att diskutera hur anhörigstödet kan utvecklas. Du som är lokal nätverksledare leder nätverket med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och träffar regelbundet andra nätverksledare över landet.

Låter det intressant? Vill du veta mer?

Delta på vårt möte där vi berättar mer. Då detta är ett uppföljningsmöte kommer vi diskutera hur vi ska gå vidare efter informationsmötet tidigare i maj men nya potentiella nätverksledare är mer än välkomna och vi anpassar informationen och diskussionen efter er som är me.

Läs mer om BLN och temat här

Läs mer om anhörigstrategin här

Mejla maria.y.nillson@lnu.se eller linnea.sennemark.aldman@anhoriga.se så skickar vi en Zoom-länk till mötet.

När? Tisdagen den 18 juni kl 14.00-15.00

Var? Digitalt via Zoom

 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.
Foto på Linnea Sennemark Aldman
Linnea Sennemark Aldman

Handläggare/utredare

Linnéa är statsvetare och har en mångfacetterad utbildningsbakgrund med bland annat globala studier, säkerhetsstudier, genusvetenskap och interkulturell kommunikation från institutioner så som Linnéuniversitetet och Försvarshögskolan. Hon har även läst en master i Europastudier vid Lunds universitet. Linnea har flera års erfarenhet av utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom offentlig, ideell och privat sektor. På Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar hon som handläggare och utredare med fokus på bland annat policyfrågor.

Senast uppdaterad 2024-05-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson