Samverkanswebbinarium 14 mars

Tid
Ämne
Samverkanswebbinarium 14 mars
Plats
På webben via Zoom
Illustration som visar två händer som skakar hand.

Illustration: Mattias Gordon

Tisdagen den 14 mars bjuder vi in till ett samverkanswebbinarium. Representanter från idéburen verksamhet, kommuner, regioner, SKR med flera kommer då att presentera goda exempel på samverkan i anhörigfrågor.

Syftet med webbinariet är att ge inspiration kring hur man bättre kan samverka i frågor som rör anhöriga.

Utökat anhörigstöd, en delarena i SKR:s Kraftsamling psykisk hälsa, träffas en gång i månaden och jobbar för att förbättra situationen för anhöriga på alla nivåer. Gruppen har tidigare tagit fram en anhörigfolder och nu har de tagit initiativ till webbinariet som ett steg i deras arbete med att sprida goda exempel på samverkan.

Webbinariet hålls digitalt via Zoom.

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson