Alzheimerfonden och Demensförbundets familjeläger 2024

Tid
Ämne
Alzheimerfonden och Demensförbundets familjeläger 2024
Plats
First Camp i Ånnaboda, Örebro

Alzheimerfonden och Demensförbundet gör om förra årets succé - ett familjeläger för familjer “mitt i livet.

Alzheimerfonden har tidigare arbetat med lägerverksamheter för unga anhöriga med fokus på deras hälsa och välbefinnande. Dessa läger har varit mycket uppskattade av deltagarna och under åren har många önskemål inkommit om att anordna liknande läger där hela familjen kan vara med. Demensförbundet arbetar mot en stor och växande målgrupp av yngre personer som drabbats av en kognitiv sjukdom/demensdiagnos ”mitt i livet”. För dessa blir familjelivet utmanande på många sätt och behovet är stort att hitta en meningsfull och aktiv tillvaro för såväl den som fått diagnosen som dennes familj. Nu gör Alzheimerfonden och Demensförbundet om förra årets succé - ett familjeläger för familjer “mitt i livet.”

Ansök om att delta på familjelägret med hela familjen. Din familj kan också vara ett syskon eller en nära vän. Alzheimerfonden och Demensförbundet står för alla kostnader för familjehelgen. Vi återkommer med detaljerat program för helgen. Det kommer att vara meningsfulla och inspirerande aktiviteter för alla familjemedlemmar, enskilt såväl som i grupp.

Läs mer om familjelägret här

Senast uppdaterad 2024-03-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson