Nationell nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga

Tid
Ämne
Nationell nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga
Plats
Digitalt via Zoom
En illustration som visar barn i olika åldrar.

Illustration: Learnify

Den 25 och 26 april bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen in till en nationell nätverksträff för anhörigkonsulenter. Nätverksträffen handlar om barn som anhöriga.

Anhörigkonsulenters och anhörigsamordnares arbeten och metoder utvecklas och målgruppen utvidgas, och många arbetar nu med barn som anhöriga. Som stöd till utvecklingsarbetet av stöd till barn som anhöriga arrangeras en nätverksträff för inspiration och ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Välkomna är anhörigkonsulenter eller motsvarande som arbetar med barn som anhöriga, men även andra som är intresserade av att utveckla och bidra till området. Syftet är att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan. Mötet kan ge inspiration, information, diskussion, ett utvecklat kontaktnät samt möjlighet att ta del av ny och relevant utveckling och forskning inom området.

Datum och tider:
25 april kl. 13.00-17.00 och 26 april kl. 08.30-12.00

Läs eller ladda ner programmet

Anmäl dig via denna länk senast den 18 april.

Zoom-länk till mötet skickas ut några dagar innan nätverksträffen till er som anmält er.

Vid frågor kontakta Johanna Häggberg, se kontaktuppgifter nedan.

För mer information

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2023-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson