Introduktion, presentation av handledare/utbildnings-materialet – I nöd och lust för lärare på SSK-utbildning

Tid
Ämne
Introduktion, presentation av handledare/utbildnings-materialet – I nöd och lust för lärare på SSK-utbildning
Plats
På webben via Zoom

Välkommen du som arbetar inom vård- och omsorgsutbildningar på högskola eller universitet om ett utbildningsmaterial/handledning om hur man kan stödja den som stöder en anhöriga.

Hur förändras parrelationen när min partner blir sjuk? Och hur kan vi bevara vår känsla av att vara vi när rollerna ändras? ”I nöd och lust” fokuserar på rollförändringen som sker när din partner som är 65+ blir sjuk eller funktionsnedsatt. När du går från att vara ”bara partner” till att bli anhörig.

Läs mer: https://brackediakoni.se/bracke-innovation/kunskapsprojekt/bracke-i-nod-och-lust/

Datum: Tisdag den 5 december

Tid: klockan 08.30-09.30

Var: på webben Via Zoom

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2023-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson