Nätverksträff digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Nätverksträff digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via zoom

Nätverksträff i digitalt anhörigstöd. 

Under den här träffen diskuterar vi tillsammans kring digitalt anhörigstöd. Du är välkommen att berätta om goda exempel från din verksamhet och tankar om hur du vill utveckla arbetet.

Anmälan 4 maj

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-12-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson