Seminarium: Barn i familjer där en förälder lider av psykisk ohälsa eller livshotande sjukdom

Tid
Ämne
Seminarium: Barn i familjer där en förälder lider av psykisk ohälsa eller livshotande sjukdom
Plats
Karlstads universitet, Geijersalen 12A 138

Den 24 november anordnar CBU (Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor) ett seminarium om barn som växer upp i familjer där en förälder lider av psykisk ohälsa eller livshotande sjukdom.

Vid seminariet kommer de medverkande gå djupare in på problematiken och deltagarna får ta del av en metod för att bryta en nedåtgående spiral för barn som anhöriga.

Det går att delta på plats eller digitalt via Zoom. Vid digitalt deltagande kan du lyssna på föreläsningarna men inte delta i diskussionerna. Seminariet är kostnadsfritt.

Läs mer och se hela programmet på Karlstads Universitets webbplats

– sista anmälningsdag är den 17 november.

Senast uppdaterad 2022-09-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson