IASSIDD Världskongress 2024

Tid
Ämne
IASSIDD Världskongress 2024
Plats
Sheraton Grand Chicago Riverwalk
IASSDD logotyp

iassidd

Den 17:e IASSIDD Världskongressen 2024 hålls i Chicago från den 5-8 augusti 2024.

Den 17 IASSIDD Världskonferensen, det ledande internationella forsknings- och praxisforumet inom området intellektuella och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, kommer att hållas i Chicago från den 5-8 augusti 2024. Temat för kongressen är "Reimagining Connections". Ungefär 1500 deltagare medverkar från medlemsländer över hela världen.

Nka medverkar i konferensen för att presentera om koordinatorstöd för föräldrar som har barn med flerfunktionsndesättning. Läs mer om koordinatorstöd här.

Besök webbplatsen för mer information: iassidd2024.org

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2024-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson