En dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin

Tid
Ämne
En dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin
Plats
Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 i Borås

Välkommen till en dag om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin

Socialstyrelsens projekt om stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård presenteras. Gregor Kwiek, Haninge kommun berättar om Sveriges första romska pensionärsorganisation. Susanne R Suvanto, Nka föreläser om den nationella anhörigstrategin och betydelsen av personcentrering.

 

Susanne Rolfner Suvanto hälsar alla välkomna till dagen om nationella minoriteter/urfolk och den nationella anhörigstrategin den 10 oktober.

Program 

09.00 Välkommen – Frida Mossberg, Enhetschef Borås kommun

09.05 Vad innebär den nationella anhörigstrategin? – Susanne R Suvanto, projektledare/möjliggörare Nka

09.45 Fler behöver veta mer. Socialstyrelsens uppdrag om att ta fram stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna till beslutsfattare och professioner i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård – Anna Dahlberg utredare.

10.30 – 10.45 PAUS

10.45 Trygg omsorg för romer – Gregor Kwiek, samordnare för romsk inkludering i Haninge kommun

11.30 Anhörigstöd i en finsk förvaltningskommun – Sari Sarhamo, finsktalande anhörigkonsulent i Borås Stad

 

Man kan delta på plats eller digitalt via webben.

När: Tisdag den 10 oktober kl 09.00-12.00.

Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås, eller digitalt via webben.

Lokal: Åsikten

Eventet är kostnadsfritt och det bjuds på kaffe och bullar.

Anmälan att delta på plats: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8d08edaee5cb

Anmälan att delta digitalt via webben: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=917fac55e4b5

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2023-08-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson