Mindfulness för anhöriga 10 april

Tid
Ämne
Mindfulness för anhöriga 10 april
Plats
Digitalt på webben
Mindfulness framför dator

Mindfulness för anhöriga

För dig som är över 18 år och ger stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv. Anhöriga från hela Sverige är välkomna att delta!

Varmt välkommen att träna mindfulness tillsammans med oss våren 2024!
Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulnessövningar, inga förkunskaper krävs.

Välj en lugn plats där du kan vara ostörd, använd gärna hörlurar om du har möjlighet. Det är helt kostnadsfritt och du väljer fritt vid vilka tillfällen
du vill delta.

Om du har en sjukdom eller annan ohälsa som kan påverka ditt deltagande ber vi dig först rådgöra med din vårdgivare innan du anmäler dig.

Ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Region Gotland, Ängelholms kommun och Eslövs kommun.

Onsdag 10/4 kl. 09.00-10.00

Anmälan till: anhorigstod@gotland.se

Ladda ner program för våren 2024

Senast uppdaterad 2024-01-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson