Webbinarium: Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning

Tid
Ämne
Webbinarium: Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning
Plats
På webben
Ett par medverkar i ett webbinarium

LSS 30 år

Med anledning av att LSS fyller 30 år anordnar Riksförbundet FUB en serie webbinarier under våren. Samtliga har teman anknutna till LSS. Primär målgrupp är politiker på central- och lokal nivå och chefer inom LSS-verksamhet. Under hösten kommer flera webbinarier att hållas. Mer information om dessa kommer att kommuniceras i Riksförbundet FUB:s sociala kanaler och webbplats: www.fub.se.

Onsdag den 10/4, klockan 13:00-14:00:

Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Jonas Huldt, Claes Malmquist, Sven Vikberg, Payoff.

Webbinariets innehåll: FUB gav företaget Payoff i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk undersökning av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Fokus i undersökningen har varit de samhällsekonomiska effekterna av att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får det stöd de är i behov av. Vid webbinariet presenteras resultatet av djupintervjuer med forskare, professionella, personer med IF och anhöriga, samt en enkät och statistik. En rapport publiceras samma dag. Klicka här för att anmäla dig.

Ladda ner vårens program

Senast uppdaterad 2024-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson