Nätverksträff om stöd till barn som förlorat en förälder genom suicid

Tid
Ämne
Nätverksträff om stöd till barn som förlorat en förälder genom suicid
Plats
Digitalt

Den 7 februari bjuder Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till en digital nätverksträff för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring stöd till barn som har förlorat en förälder genom suicid.

Nätverksträffen vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör barn som anhöriga och suicidprevention, särskilt med fokus på frågor som rör stöd till efterlevande. 

Program

Efter en introduktion om bakgrunden till träffen och ämnet för dagen kommer ni få ta del av: 

• Anneli Silvén Hagström, universitetslektor och docent vid Stockholms universitet, som berättar om sin forskning om barn och unga som har förlorat en förälder i självmord.

• Noomi Nylén, stödgruppsledare vid Randiga huset, som berättar om arbetet med att stödja barn i sorg.

• Agnes Rosén, leg psykolog, som berättar om Ericastiftelsens krisstöd i pedagogisk verksamhet efter inträffat självmord.

• Cecilia Gamme, Folkhälsoutvecklare i Region Kalmar, som berättar om en länsgemensam rutin för efterlevandestöd vid suicid i Kalmar län.

Under eftermiddagen kommer det också ges möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Klicka här för att anmäla dig
Sista dag för anmälan är 6 februari.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast uppdaterad 2023-01-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson