Start av ny ME-WE-grupp

Tid
Ämne
Start av ny ME-WE-grupp
Plats
Digitalt
Illustration som visar tre ungdomar med tankebubblor.

Illustrationer: Mattias Gordon

Den 28 februari startar en ny digital ME-WE-grupp för dig som är ung och ger vård, stöd eller hjälp till någon i din närhet. På träffarna får du hjälp och stöttning att hantera din situation.

Träffarna vänder sig till dig som är mellan 14-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon som:

• Är allvarligt sjuk eller skadad
• Mår psykiskt dåligt
• Har en funktionsnedsättning
• Har problem med alkohol eller droger
• Av annan anledning behöver stöd

Efter starten den 28 februari kommer vi att träffas digitalt varje tisdag, totalt åtta tillfällen. Träffarna sker digitalt via Zoom. 

Vad händer under gruppträffarna?

Under gruppträffarna kommer du att möta andra ungdomar i liknande situationer. Vi kommer tillsammans att lära oss hur vi på olika sätt kan hantera svåra situationer, känslor och tankar, samt utforska och lära oss att ta vara på det som känns viktigt.

Om du har frågor kring gruppträffarna är du välkommen att höra av dig till Johanna Häggberg, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktuppgifter

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2023-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson