Konferens: Tidigt föräldrastöd vid diagnos

Tid
Ämne
Konferens: Tidigt föräldrastöd vid diagnos
Plats
Digitalt eller på Ågrenska, Lilla Amundön

Den 9 juni anordnar Ågrenska en konferensdag i syfte att sprida kunskap om vad det kan innebära att få ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom. Dagen fokuserar särskilt på hur samhället kan ge stöd i denna situation. 

Deltagarna kommer få ta del av såväl exempel från olika verksamheter som berättelser från föräldrar själva om det stöd som de har fått och vad de hade önskat. Det kommer också ges utrymme för att samtala om metoder, idéer och erfarenheter för hur stödet till föräldrar kan utformas. 

Konferensen vänder sig främst till yrkesverksamma inom habilitering, kommunernas anhörigstödsverksamhet och Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) samt andra som i sitt yrke ger stöd till föräldrar vars barn nyligen fått en diagnos.

Deltagande är möjligt både på plats och digitalt. 

Mer information om konferensen, priser och anmälan finns på www.agrenska.se

Senast uppdaterad 2022-05-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson