Webbinarium: Patienternas barn vill veta

Tid
Ämne
Webbinarium: Patienternas barn vill veta
Plats
Digitalt via Zoom
Charlotte Oja

Charlotte Oja. Foto: Clement Morin

Den 13 oktober anordnar Nka ett webbinarium där Charlotte Oja, disputerad specialistläkare i allmänmedicin, kommer att berätta om en ny rapport kring barn som anhöriga i primärvården.

Rapportens kunskapsunderlag är huvudsakligen Charlotte Ojas avhandling Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness. Vid webbinariet kommer Charlotte Oja berätta om hur barn till långtidssjukskrivna föräldrar upplever sin egen situation och om hur barn önskar att få information om sin förälders sjukdom.

Webbinariet kommer också att belysa föräldrars varierande förståelse för kommunikation om sjukdomen med sina barn, samt vilka önskemål föräldrar har vad gäller stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare presenteras hur dessa insikter kan omsättas i kliniskt arbete. 

Medverkande: 
Charlotte Oja, disputerad specialistläkare i allmänmedicin och möjliggörare/forskare vid Nka
Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka och docent vid Linnéuniversitetet

Datum: 13 oktober
Tid: Kl. 16.00-17.00
Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här!

Nka:s webbinarier är kostnadsfria.

För mer information:

Foto på Charlotte Oja
Charlotte Oja

Forskare

Charlotte Oja är läkare, specialist i allmänmedicin och har disputerat med en avhandling om hur barn (11-17 år) och föräldrar upplever sin situation då föräldern är långtidssjukskriven inom primärvård. Hon har utvecklat en teori som tydliggör hur en låsning i familjens kommunikation om förälderns sjukdom ofta uppstår och vilket stöd föräldern kan behöva för att tala öppet om sin sjukdom med sina barn. Charlotte har lång erfarenhet av arbete som allmänläkare, ledningsarbete på vårdcentral samt utbildning av studenter och sjukvårdspersonal. Sedan disputationen i juni 2021 arbetar hon med att skriva och föreläsa om kommunikation i familjen och om barn som anhöriga inom primärvård. Ett implementeringsprojekt för utbildning och skapande av rutiner inom primärvård är under planering.
Charlottes avhandling: https://bit.ly/39Yfoev
Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2022-09-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson