Nätverksträff: Nationella minoriteter och urfolk – stöd till anhöriga

Tid
Ämne
Nätverksträff: Nationella minoriteter och urfolk – stöd till anhöriga
Plats
Digitalt

2021 startade Nka ett nationellt nätverk för att utveckla stödet till anhöriga tillhörande nationella minoriteter eller urfolk. Under 2022 fortsätter träffarna i nätverket. Välkommen att delta – oavsett om du har varit med tidigare eller ej.

Samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är sedan år 2000 erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har. (Fakta: Länsstyrelsen)

2019 trädde en förstärkning i minoritetslageni i kraft som bland annat innebär att kommunen är skyldig att beakta äldre personers behov av att upprätthålla sin kulturella identitet och att kommunen är skyldig att informera den som ansöker om äldreomsorg om möjligheterna att få service och omvårdnad enligt minoritetslagen.

Nka:s nationella nätverk är öppet för alla som har intresse av att tillsammans diskutera och arbeta för att utveckla stödet till anhöriga som tillhör nationella minoriteter eller urfolk. Träffarna hålls digitalt.

Anmälan görs till Susanne Rolfner Suvanto: susanne.rolfner.suvanto@anhoriga.se
Möteslänk skickas efter anmälan.

Datum: 20 maj
Tid: 10.00-12.00

För mer information

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2022-02-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson