Dialog om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen

Tid
Ämne
Dialog om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen
Plats
Digitalt

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder den 9 maj in biståndshandläggare och anhörigstödjare till ett dialogsamtal om äldreomsorgen.

Vid träffen kommer gruppen att diskutera följande:

• Hur kan fler personer motiveras till att börja jobba inom äldreomsorgen och vad motiverar dig till att stanna kvar?

• Vilka tycker du är de främsta utmaningarna inom äldreomsorgen?

• Hur ser du att identifierade utmaningar påverkar den äldre?

• Hur ser dina och dina kollegors förutsättningar ut för att utföra ert uppdrag?

• Hur ser samarbetet ut med andra professioner som finns nära den enskilde?

Samtalen kommer att utgå från de utmaningar som gruppdeltagarna ser inom området och hur kompetenscentrumet skulle kunna bidra. 

Mer information och länk till anmälan hittar du på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson