Sista ansökningsdag: Fördjupningskurs för anhörigkonsulenter

Tid
Ämne
Sista ansökningsdag: Fördjupningskurs för anhörigkonsulenter
Plats
Distans med tre fysiska träffar per termin på Helsjöns Folkhögskola

Den 15 april är sista dagen att ansöka till den eftergymnasiala kursen Anhörigkonsulent – fördjupning som görs i samverkan mellan Helsjön folkhögskola och Anhörigas Riksförbund.

Kursen vänder sig till den som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande. Kursen består av föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter, blandat med uppgifter via en digital läroplattform.

Kurslängd: 1 år, halvfart
Kursstart: 23 augusti 2022
Deltagaravgift: Undervisningen är kostnadsfri. Om du bor på skolan vid träffarna betalar du totalt 14 520 kr för boende och mat.
Målgrupp: Anhörigkonsulenter eller andra yrkesgrupper som möter anhöriga i sin profession

Läs mer om utbildningen på Helsjön folkhögskolas webbplats

Läs kursplanen

Senast uppdaterad 2022-04-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson