Webbinarium: Bättre skolgång för placerade barn och unga

Tid
Ämne
Webbinarium: Bättre skolgång för placerade barn och unga
Plats
Digitalt

Den 21 april bjuder Socialstyrelsen in till ett webbinarium om hur skolan och socialtjänsten tillsammans kan verka för att placerade barn och unga ska få en bättre skolgång.

Webbinariet vänder sig främst till personal inom socialtjänst som arbetar med barn och unga i samhällsvård, samt personal inom skola (exempelvis skolledning, elevhälsa, specialpedagoger och andra som kan möta placerade barn i sitt arbete).

Webbinariet kommer bland annat belysa vad forskning visar om placerade barn och ungas skolgång. Det ges också en presentation av det stöd som Socialstyrelsen, Skolverket och SPSM tillsammans har tagit fram till hjälp för socialtjänstens och skolans samverkan. Gävle kommun kommer att berätta om hur de arbetar med modellen SkolFam för att barn i familjehem ska få en bra skolgång och Stockholm stad kommer att att ge en bild av hur de arbetar med skolsamordnare för att barn som är placerade i andra boendeformer än familjehem ska få en bra skolgång. 

Läs mer om webbinariet på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson