Forskningsseminarium om anhöriga

Tid
Ämne
Forskningsseminarium om anhöriga
Plats
Sal Azur, Hus Vita vid Linnéuniversitetet i Kalmar, samt via Zoom
Illustration som visar personer i olika åldrar.

Illustration: Mattias Gordon

Anhöriga: Utan dem kollapsar Sveriges hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Forskargruppen ”Anhöriga, anhörigskap och anhörigstöd” vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet (som utgör en forskningsgren vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga) presenterar sin forskning inom området. Föreläsningen är en del av fakulteten för hälso- och livsvetenskaps seminarieserie.

Anhöriga är familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar som ger vård, hjälp och stöd till en närstående med vårdbehov. Detta görs obetalt och ofta regelbundet. Det finns för närvarande minst 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och de spelar en viktig roll i vårt samhälle – utan dem skulle hälso- och sjukvården och omsorgen kollapsa över en natt!

Syftet med seminariet är att introducera forskargruppen, dess medlemmar och arbetet i skenet av olika samhällsutmaningar, inte minst covid-19-pandemin och hoten mot hållbarheten i vår svenska välfärdsmodell.

De medverkande kommer att presentera hur de arbetar med forskning på internationell, nationell, regional och lokal nivå med en rad olika forskningsmetoder och vänder sig till anhöriga i ett livsloppsperspektiv för att samskapa ny kunskap och förståelse och att kunna bidra till evidensbaserad policyutveckling och praktik inom ämnesområdet.

Vidare kommer man att lyfta hur forskargruppen utgör en forskningsgren vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att bidra till att forskningsresultat och insikter tas upp och används i vården, omsorgen och policy för att göra skillnad för anhöriga och de närstående som de ger vård, hjälp och stöd. Liksom att de tas upp och anammas av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, skolpersonal, beslutsfattare och civilsamhället.

Seminariet avslutas med frågor och diskussion med deltagarna.

Datum och tid: 5 maj 2023 kl. 13.00-13.40
Plats: Sal Azur, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och via Zoom: Länk till seminariet

Seminariet hålls på engelska.

Föreläsare

Seminariet kommer att innehålla korta presentationer av följande gruppmedlemmar:

  • Elizabeth Hanson (seminariets samtalsledare, professor, forskargruppsledare, forskningschef, Nka)
  • Lennart Magnusson (docent, verksamhetschef, Nka)
  • Pauline Johansson (universitetslektor, möjliggörare/praktiker, Nka)
  • Francesco Barbabella (forskare)
  • Joana Vicenté (universitetsadjunkt)
  • Maria Nilsson (doktorand, möjliggörare/praktiker, Nka)
  • Miriam Svensson (doktorand, möjliggörare/praktiker, Nka)

Senast uppdaterad 2023-03-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson