Tillsammans för psykisk hälsa - en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda

Tid
Ämne
Tillsammans för psykisk hälsa - en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda
Plats
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 eller digitalt

Den 15 november anordnar SKR en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda där aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa samlas. Manifestationen anordnas för att inge hopp, kraft och mod och för att visa hur man med gemensamma krafter kan ta vid efter Ing-Marie.

Ing-Marie Wiselgren var sedan 2007 Sveriges Kommuner och Regioners nationella samordnare för psykisk hälsa och arbetade under hela sitt yrkesliv för psykisk hälsa. Hon avled efter ett våldsdåd i Visby under sommarens Almedalsvecka. 

Manifestationen vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner, myndigheter och civilsamhälle. Under eftermiddagen kommer flera talare att vara på plats. Från Nka medverkar Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, som leder arbetet med Utökat anhörigstöd som är en del av SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa.

Mer information, program och anmälan hittar du på SKR:s webbsida

Senast uppdaterad 2022-10-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson