Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående

Författare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka
Titel
Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
Nka 2021:4
Stad
Kalmar
Utgivare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Sidor
12 sidor
Url
ISBN 978-91-87731-72-3
Sammanfattning

I den här broschyren kan du läsa en sammanfattning av två rapporter från Socialstyrelsen om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. Rapporterna har gjorts på uppdrag av regeringen och är ett underlag till en nationell strategi om stöd till anhöriga.
De ger dig en översikt över hur anhörigas situation ser ut, vilket stöd som
anhöriga själva vill ha och hur samhällets insatser kan utvecklas för att möta deras behov.
Vi som ger ut broschyren, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, hoppas att du som läser den hittar kunskap och inspiration att utveckla stödet till anhöriga oavsett om du är politiker, möter anhöriga i ditt arbete eller själv är anhörig.

Tillbaka till söksidan