I den bästa av världar

Författare
Lena Nylander, Mats Jansson
Titel
I den bästa av världar
Utgivningsår
2022
Stad
Helsingborg
Utgivare
Komlitt förlag
Sidor
194 sidor
Url
ISBN9789172512511
Sammanfattning

Boken vänder sig huvudsakligen till personal inom gruppbostäder för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism; till enhetschefer, stöd- och omsorgspedagoger, LSS-handläggare och politiker, men jag tror att flera av delarna i boken också kan läsas med stor behållning av anhöriga. 

Tillbaka till söksidan