Beroende : en bok om missbruk och vad det gör med oss och dem vi älskar

Författare
Nemo Hedén
Titel
Beroende : en bok om missbruk och vad det gör med oss och dem vi älskar
Utgivningsår
2022
Stad
Stockholm
Utgivare
The Book Affair
Sidor
246
Url
ISBN 9789198764772
Sammanfattning

Poddprofilen Nemo Hedén har skrivit den viktiga boken Beroende om sin väg ut ur missbruket. Kan du ha problem? Är en anhörig drabbad? Detta är en bok som kommer att göra skillnad. Beroendesjukdomen är en av våra stora dödliga folksjukdomar. Men trots att var tionde svensk är drabbad pratar vi nästan inte om den. Poddprofilen Nemo Hedén har gjort till sin livsuppgift att ändra på den saken.

Beroende är en djupt personlig fackbok med syftet att försöka hjälpa och inspirera människor. Nemo vill avliva alla tabun, missförstånd och fördomar som finns kring sjukdomen. En problematik som faktiskt dödar människor dagligen - helt i onödan. "Jag har skrivit en bok som jag hade behövt att läsa när jag var i missbrukets mörka klor. När jag kände mig ensammast och räddast i hela världen. När det kändes som att livet var slut och som att det inte fanns någon väg ut. Men boken är lika mycket för alla anhöriga. De får lida så otroligt mycket, trots att de är helt oskyldiga", skriver Nemo i förordet.

Boken är tematiskt upplagd och författaren berättar lyhört och kunnigt om alla aspekter av beroendesjukdomen. När är man i riskzonen? Vilken hjälp finns att få? Hur farligt är ett återfall? Vad innebär tolvstegsrörelsen? Hur återskapar man sanna och varaktiga relationer? Och kanske viktigast, hur förlåter man sig själv efteråt?

Boken tar inte bara upp drogberoende, utan även spel-, socker-, sex- och relationsmissbruk. Inte sällan visar det sig att det är samma bakomliggande mekanismer. Boken innehåller även ett antal intervjuer med några av Sveriges mest erfarna experter inom beroende- och medberoendeproblematik.

"Jag vill bidra till att folk lär sig lite mer och att vi skäms lite mindre", skriver Nemo.

 

Tillbaka till söksidan