Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk - på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin?

Författare
Priebe G, Afzelius M
Titel
Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk - på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin?
Utgivningsår
2017
Universitet
Malmö University
Tidskrift
Socialmedicinsk tidskrift
Volym
94
Häfte
4
Sidor
496
Sammanfattning

Abstract

Barnen påverkas när en förälder är psykiskt sjuk. Hälso- och sjukvårdslagen
ändrades 2010 så att deras behov av information, råd och stöd ska beaktas.
Artikeln presenterar en registerstudie som genomfördes 2013 och 2014
inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne för att undersöka hur lagstiftningen
följs i den kliniska vardagen. Resultaten visade att få insatser gavs i de fall
då barnen hade uppmärksammats och registrerats. En uppföljning fann en
marginell ökning av andelen patienter med registrerade barn för 2016, men
den betydande underrapporteringen består. En enkät till personal med utbildning
i barnfokuserade interventioner ingick i uppföljningen och visade att
de flesta hade genomfört få interventioner under år 2016. Det är angeläget
att ett familjeorienterat arbetssätt etableras inom vuxenpsykiatrin.
Tillbaka till söksidan