SE MIG HELA LIVET! Om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

Författare
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
Titel
SE MIG HELA LIVET! Om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
En rapport från NSPH-projektet Åldras och må bra
Stad
Stockholm
Utgivare
Allmänna arvsfonden, Åldras och må bra, NSPH
Sidor
72
Sammanfattning
Se mig hela livet! En rapport om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

NSPH-projektet ”Åldras och må bra” har i denna rapport dokumenterat och samlat erfarenheter från äldre personer med psykisk ohälsa samt från äldre anhöriga. Rapporten innehåller en kort kunskapsöversikt, en sammanfattning av dokumentationen samt berättelser från äldre personer.

NSPH identifierar också ett flertal utvecklingsområden inom området äldres psykiska ohälsa där den offentliga verksamheten behöver stärka upp sitt arbete, och ger förslag på insatser.

Tillbaka till söksidan