När Leos mamma blev sjuk

Författare
Elin Leask, Marie-Louise Söderberg
Titel
När Leos mamma blev sjuk
Utgivningsår
2022
Stad
Stockholm
Utgivare
Instant Book
Sammanfattning

En bok för förskolebarn när en mamma får bröstcancer.

Boken är tänkt att användas som stöd och inspiration vid
samtal med ett litet barn när mamma eller närstående
drabbats av bröstcancer. Vi har lagt in frågor till barn som
stöd för samtal och igenkänning. Det finns också fakta,
råd och tips till vuxna i slutet av boken.

Tillbaka till söksidan