Kommunikation med familjen då föräldern drabbas av sjukdom Rapport baserad på avhandlingen “Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness.”

Författare
Charlotte Louise Oja, Lennart Magnusson
Titel
Kommunikation med familjen då föräldern drabbas av sjukdom Rapport baserad på avhandlingen “Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness.”
Utgivningsår
2022
Rapportnummer
Nka Barn som anhöriga 2022:5
Stad
Kalmar
Utgivare
Nka, Linnéuniversitetet
Sidor
26
Url
ISBN 978-91-87731-79-2
Sammanfattning

Denna rapport bygger på avhandlingen Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness. Rapporten beskriver en teori som utvecklats baserat på intervjuer med föräldrar och barn. Rapporten innehåller också förslag på vilken roll primärvården kan ta i arbetet med barn som anhöriga, samt handfasta råd till hälso- och sjukvårdspersonal för att stärka kommunikationen mellan sjuka föräldrar och deras barn.

Tillbaka till söksidan