Min pappa har dövblindhet : En bok för dig som har en förälder som har både syn- och hörselnedsättning

Författare
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Titel
Min pappa har dövblindhet : En bok för dig som har en förälder som har både syn- och hörselnedsättning
Utgivningsår
2023
Stad
Lund
Utgivare
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Sidor
19
Nyckelord
Döva, Dövblinda, Hörselnedsättning, Synnedsättning, Föräldrar med funktionsnedsättning
Sammanfattning

Den här boken vänder sig direkt till dig som har en förälder med dövblindhet. Du får följa Sasha och Alex i deras vardag. Varje kapitel avslutas med frågor som du kan fundera på och även diskutera med andra.

Tillbaka till söksidan