Anhörighandboken

Författare
Anhörigas riksförbund AHR
Titel
Anhörighandboken
Utgivningsår
2015
Utgivare
Anhörigas riksförbund AHR. www.anhorigasriksforbund.se
Url
https://anhorighandboken.se/
Sammanfattning

 

Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att den ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd. Handboken ska till stor del ses som en portal, genom tydliga länkar ut mot anhörigviktig information ute på nätet. På så vis kommer den också att kunna bli en mer tidsaktuell vägledning.

Tillbaka till söksidan