Att hjälpa närstående med digitala betaltjänster - Undersökning riktad till anhöriga

Författare
Länsstyrelsen i Värmland, Anhörigas riksförbund
Titel
Att hjälpa närstående med digitala betaltjänster - Undersökning riktad till anhöriga
Utgivningsår
2020
Utgivare
Länsstyrelsen i Värmland, Anhörigas riksförbund
Sidor
11
Sammanfattning

Att anhöriga gör stora insatser, både för individen och samhället är tydligt. Denna undersökning söker svar på hur mycket tid och vilka tjänster som anhöriga hjälper till med. Vi har också valt att fördjupa oss i om digitala lösningar försvårar eller förenklar när hjälp ges för att genomföra betalningar. Merparten av de svarande ger stöd och anser att det digitala förenklar. Samtidigt lyfts problem som att integriteten påverkas och att självständigheten har minskat. Andra aspekter är att den som anhörig hjälper till på ett sätt som inte är regelmässigt rätt, exempelvis att använda en annan
persons kod. Det kan även finnas en rädsla att göra fel som inte går att korrigera

Tillbaka till söksidan