Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående – en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi

Författare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka
Titel
Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående – en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi
Utgivningsår
2021
Rapportnummer
Nka 2021:4
Stad
Kalmar
Utgivare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka
Sidor
12
Url
ISBN 978-91-87731-72-3
Sammanfattning

En sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi

Manus
Texter: Sara Bergqvist Månsson, Lennart Magnusson
Tillbaka till söksidan