Kvalificerad omvårdnad i vardagen. Handbok för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Författare
Ann-Kristin Ölund
Titel
Kvalificerad omvårdnad i vardagen. Handbok för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga
Utgivningsår
2021
Rapportnummer
2021:5
Stad
Kalmar
Utgivare
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka
Sidor
268
Url
ISBN 978-91-87731-73-0
Sammanfattning

Omarbetad version av Medicinsk omvårdnad vid svåra funktionshinder

Syftet med handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken vill visa att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Rätten till god vård och omvårdnad gäller i allra högsta grad de som har de allra största behoven.

Tillbaka till söksidan