Hearing om förslaget till ny äldreomsorgslag

Tid
Ämne
Hearing om förslaget till ny äldreomsorgslag
Plats
Digitalt via Zoom
En man sitter i rullstol i en korridor.

Foto: Symbolbilder

Den 27 oktober anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en hearing för att diskutera betänkandet ”Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer”.

Nka är remissinstans och vill inför inlämnandet av remissvaret ta del av andras synpunkter och tankar kring vad förslaget till en ny äldreomsorgslag skulle innebära för anhöriga. Under hearingen kommer vi att prata om förslagen i betänkandet och utbyta tankar med varandra. Det som lyfts under mötet kommer till viss del ligga till grund för det remissvar som Nka lämnar.

Hearingen vänder sig till anhöriga, anhörigorganisationer, personal, chefer, politiker och andra intresserade.

Datum och anmälan
27 oktober, kl. 10.00-11.30 – anmäl dig här
Anmälan stänger kl. 09.00 den 27 oktober

Mötet sker digitalt via Zoom. Länk skickas ut i nära anslutning till mötet.

Läs betänkandet ”Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer”

Välkommen!

För mer information:

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2022-10-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson