Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling

Bild på spädbarn

Den 16 – 17 oktober arrangerades en konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling på Folkets Hus i Stockholm. Syftet med konferensen var att visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0 – 1,5 år och presentera forskning och konkret utvecklingsarbete. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

På den här samlingssidan kan du ta del av vår samlade dokumentation från konferensen.

Reportage:

Föreläsning

Insatser till späda barn kan inte vänta

Samla och tillgängliggör kunskap om stöd till späda barn som växer upp i familjer med särskilda behov, öka satsningar på välfärd och folkhälsa inom områden som kan bidra till att stötta föräldrar i sitt föräldraskap och inte minst: skapa förutsättningar för samverkan. Det var några av de övergripande slutsatser som drogs under konferensen "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling".

Här kan du läsa om konferensen

Senast uppdaterad 2021-01-20 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS