Värna våra yngsta 2017

Bild på spädbarn.

Den 16 – 17 oktober arrangerades en konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling på Folkets Hus i Stockholm. Syftet med konferensen var att visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0–1,5 år och presentera forskning och konkret utvecklingsarbete. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

På den här samlingssidan kan du ta del av vår dokumentation från konferensen.

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson