Värna våra yngsta 2022

En bebis håller i en vuxens finger.

Foto: Pexels

Den 13-14 september 2022 anordnades konferensen Värna våra yngsta. Konferensen handlade om hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och under barnets två första år. 

Konferensen hade särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Cirka 400 deltagare deltog på plats i Folkets Hus i Stockholm för att inhämta ny kunskap och utbyta erfarenheter, lika många följde konferensen via webbsändningar. 

Konferensen riktade sig främst till professionella inom mödra- och barnhälsovård, förskola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård med mera.

En del av föreläsningarna under konferensen spelades in och går att ta del av i efterhand.

Se föreläsningarna från Värna våra yngsta 2022 på Nka Play

Läs reportaget från konferensen

Konferensen anordnades av Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2022-11-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson