Att bli och vara anhörig till en person med demenssjukdom

Anhörig med tankebubblor med olika situationer

Illustration: Mattias Gordon

Anhörigprocessens olika faser presenteras och exemplifieras

Under webbinariet kommer vi att träffa anhöriga som berättar om sina upplevelser och önskemål om stöd under tiden någon närstående har en demenssjukdom. En modell där anhörigvårdarprocessen presenteras, liksom stöd under processens olika faser. Under webbinariet ges möjlighet till frågor och inlägg.

Medverkande:

  • Kjell Andersson, anhörig
  • Johanna Björk, projektledare Nka och demenssamordnare i Ulricehamns kommun
  • Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka och docent Linnéuniversitetet

När? Tisdag den 28 maj kl 14.00-15.30

Var? Digitalt via Zoom

Medverkan i webbinariet är kostnadsfritt.

Klicka här för anmälan

Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag att i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Socialstyrelsen genomföra en webbinarieserie med det övergripande temat ”Rätt stöd till anhöriga i olika skeden av demenssjukdomens förlopp”.Målgruppen för uppdraget är beslutsfattare och personal i kommuner, regioner och hos enskilda utförare. Insatserna och det material som framställs kommer också att bli till nytta för anhöriga själva, idéburna organisationer och t.ex. studieförbund.

Läs mer om projektet här

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Björk
Johanna Björk

Projektledare, praktiker, möjliggörare

Johanna Björk har en fil.kand. inom Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Hon är Silviasyster och utbildad vid både Silviahemmet och Sophiahemmet. Hennes långa yrkeserfarenhet består i att arbeta som undersköterska till att vara chef/ledare inom äldreomsorg. Johanna delar sin tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med att arbeta som demenssamordnare i Ulricehamns kommun. Hon har arbetat med handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal inom området demensvård, är certifierad BPSD utbildare, samt ansvarat för anhöriggrupper. Inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga kommer hon att arbeta som projektledare, praktiker/möjliggörare inom projektet: Stöd till anhörig vid demenssjukdom för hälsa och välbefinnande.

Senast uppdaterad 2024-05-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson