Anhöriga och coronaviruset

Bild på en som tvättar händerna

Foto: Pixabay

På denna sida samlar Nka länkar, tips och information om covid-19 som kan vara till nytta för personal eller den som är anhörig.

Här hittar du bland annat länkar till sidor med information och råd, frågor och svar för anhöriga med utländsk bakgrund, och tips på var du kan vända dig om du behöver prata och få råd. Du kan klicka dig vidare till respektive sida via menyn till höger. Använder du en mobil hittar du menyn genom att rulla ned på sidan. 

Nka:s rapporter om pandemins konsekvenser

Nka har kartlagt hur anhöriga, personal och stödet till anhöriga påverkades av covid-19-pandemin. I den slutliga rapporten redovisas resultatet av kartläggningen samt Nka:s förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pandemin och kommande kriser.

Läs eller ladda ner rapporten

Nka har också publicerat en rapport med fokus på hur barn och unga som är anhöriga påverkades av pandemin. 

Läs eller ladda ner rapporten

Senast uppdaterad 2021-03-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson