Marte Meo

Typ av prevention: Kan användas som riskprevention, till exempel när modern har en depression. Används dock huvudsakligen vid indikerad prevention eller som behandling då det finns en svag eller negativ anknytning. Används också i helt andra sammanhang, som till exempel i demensvård.

Målgrupp: När det gäller barn som anhöriga till små barn och deras föräldrar

Syfte: Främja gynnsam anknytning mellan barn och föräldrar

Tillvägagångssätt: Filmade samspelssituationer som diskuteras med föräldrarna och där anknytningsbeteenden eller brist på detta analyseras med föräldrarna.

Utbildning: Krävs. Se Svenska Marte Meo-föreningen: https://www.martemeoforeningen.se/

Läs mer

Vetenskapliga artiklar/forskning 

Svenska Marte Meo-föreningens hemsida www.martemeoforeningen.se

Läs mer på www.martemeoforeningen.se

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson