COPE

COPE-programmet är ett föräldraskapstödsprogram som riktar sig till både professionella och föräldrar. Programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario.

Syftet med programmet är att:
• Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
• Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
• Förbättra samspelet inom familjen
• Skapa ett nätverk mellan vuxna

Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst. Idag erbjuds det också i en del av landets kommuner och regioner inom exempelvis BUP och barnhabilitering.

Läs mer på www.svenskacope.se

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson