Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap.

Syftet med träffarna är att:

  • stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
  • öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
  • möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, oavsett huvudman.

2 december klockan 14.30 – 16.00
Att utveckla anhörigstöd
Metoder, stöd och erfarenheter från Nationellt kompetenscentrum. Namn presenteras senare.

Anmäl dig här! 

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson