Utökat anhörigstöd

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Vi fortsätter arbetet delarenan Utökat anhörigstöd under våren 2022. Lansering av foldern som riktar sig till anhöriga är fokus och sedan tar vi oss an nästa område för utveckling av stöd till anhöriga som gruppen har identifierat.

Utökat anhörigstöd är en del av SKR:s satsning Kraftsamling psykisk hälsa där vi tittar på sätt som samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra. Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på träffarna.

Anmälan 29 mars kl 14.00-15.30

 

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2022-03-01 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson