Psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv – uppföljande dialogsamtal

Tid
Ämne
Psykisk ohälsa i ett anhörigperspektiv – uppföljande dialogsamtal
Plats
Digitalt via Zoom

I höst och vinter anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) föreläsningsserien "Psykisk ohälsa: Utveckling av stöd till anhöriga". Syftet är att sprida kunskap om anhörigas situation och betydelsen av ett fungerande anhörigstöd.

Föreläsningsserien består av fem fristående föreläsningar. Varje föreläsning följs senare upp av ett dialogsamtal på 1,5 timme där både åhörare och föredragshållare medverkar via videomöte. Respektive föreläsning kommer vara tillgänglig på Nka:s webbplats cirka tre veckor innan det uppföljande dialogsamtalet.

Man behöver inte anmäla sig för att ta del av en föreläsning, men för att kunna delta i ett dialogsamtal behövs en anmälan i förväg.

Vid den första föreläsningen kommer Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon från Nka att ge exempel från olika undersökningar som visar hur situationen kan vara för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det uppföljande dialogsamtalet anordnas den 22 september.

Klicka här för mer information och anmälan

Läs mer om föreläsningsserien

Senast uppdaterad 2021-08-31 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson