Nätverksträff digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Nätverksträff digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom

Nka bjuder in till nätverksträffar om digitalt anhörigstöd i syfte att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit vid tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket – inga förkunskaper krävs.

Vid träffen den 28 september får nätverket besök av Mikael Nylander, anhörigkonsulent från Danderyds kommun.

En arbetsgrupp har bildats för att organisera digitala samtalsgrupper och kurser öppna för anhöriga i hela Sverige. Syftet är att bidra till ett likvärdigt stöd för alla anhöriga oberoende av bostadsort. Just nu pågår arbetet med att fånga upp vilka behov man ser ute i landet och att hitta vägar till bra samarbetsformer. Som deltagare under nätverksträffen välkomnas du att komma med egna tankar och idéer som kan bidra till ett kvalitativt och rikt nationellt digitalt utbud.

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson