Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd
Plats
Digitalt via Zoom
Barn vid grafittimåldning

Coronapandemin fortsätter och restriktioner från regering och myndigheter gör att också formerna för anhörigstöd behöver förändras. Välkommen till en träff för inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur anhörigstöd kan ges digitalt. Inspirationsträffen riktar sig till dig som träffar anhöriga i ditt arbete.

Innehåll:
- Goda exempel från kommuners anhörigstöd
- Så här kan det tekniska lösas
- Bra att tänka på när vi träffas digitalt
- Tankar om att vara med i digital samtalsgrupp
- Så här kan Nationellt kompetenscentrum anhöriga hjälpa till

Senast uppdaterad 2020-11-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson