Handboken ”Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning”

Tid
Ämne
Handboken ”Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning”
Plats
Digitalt via Zoom
Bild på boken Kvalificerad omvårdnad i vardagen och en porträttbild på Ann-Kristin Ölund.

Ann-Kristin Ölund har skrivit handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen.

Nka publicerar nu en reviderad upplaga av handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta bjuder vi in till ett webbinarium där författaren Ann-Kristin Ölund medverkar.

Syftet med handboken är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken vill visa att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt tillsammans med anhöriga och med delaktighet i samhället. Rätten till god vård och omvårdnad gäller i allra högsta grad de som har de allra största behoven.

Välkommen till webbinariet där Ann-Kristin berättar lite mer om bakgrunden till handboken och ger en beskrivning av innehållet.

Anna-Carin och Mats Mukka medverkar också i webbinariet och de berättar hur en vardag kan se ut i deras familj tillsammans med sonen Albin, som har en flerfunktionsnedsättning. Tillsammans med Ann-Kristin beskrivs några vanliga omvårdnadssituationer med fakta och konkreta tips kring orsak och behandling, samt hur man kan arbeta förebyggande och underlätta för personen och för hens familj.

Medverkande:
Ann-Kristin Ölund, författare och möjliggörare/praktiker Nka
Anna-Carin och Mats Mukka – föräldrar till Albin
Moderator Mona Pihl, möjliggörare/praktiker Nka

När? Tisdag den 7 december kl 14.00-15.15

Var? På webben via Zoom

Klicka här för anmälan

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson