Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Tid
Ämne
Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga
Plats
Sal Azur, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och digitalt

Fredagen den 16 juni disputerar Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Maria Nilssons avhandling har titeln "Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga – en analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar". 

Disputationen sker på plats vid Linnéuniversitetet i Kalmar men går också att ta del av digitalt. 

För att få en länk till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström på Linnéuniversitetet: pontus.bergstrom@lnu.se

Läs eller ladda ner avhandlingen

Mer information om disputationen finns på Linnéuniversitetets webbplats

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Senast uppdaterad 2023-05-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson