Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Tid
Ämne
Disputation: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga
Plats
Sal Azur, Hus Vita, Linnéuniversitetet i Kalmar och digitalt

Fredagen den 16 juni disputerar Maria Nilsson, doktorand vid Linnéuniversitetet och knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Maria Nilssons avhandling har titeln "Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga – en analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar". 

Disputationen sker på plats vid Linnéuniversitetet i Kalmar men går också att ta del av digitalt. 

För att få en länk till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström på Linnéuniversitetet: pontus.bergstrom@lnu.se

Läs eller ladda ner avhandlingen

Mer information om disputationen finns på Linnéuniversitetets webbplats

Kontaktuppgifter

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

Senast uppdaterad 2023-05-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson